مردن ؟

و دیگر نخواهم مرد

تا وقتی خیال تو زنده ام می کند

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرسده

تا وقتی خیال تو زنده ام میکند..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[گل]