یک دم

همیشه مقصر تو بودی 

چه آن لحظه که رفتی 

چه آن عمر که عاشقم کردی ...

/ 2 نظر / 12 بازدید
سايه

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند [گل]