یه سیگاره

یه سیگاره ، یه سیگاره ، یه سیگاره    . . . که دودش هیچی نداره .

/ 1 نظر / 12 بازدید
سايه+

چرا...... خيليهم چيز ايي داره.........دودش راه مستقيم به اون دنياست..............فقط دست چند نفر هم ميگيري باخودت ميبري كه تنها نباشي[چشمک]