ترک

رفتن چرا ؟

 بیخود مرا رها مکن

من سالهاست که بی تو زنده ام

/ 3 نظر / 2 بازدید
نگار نیک نفس

[گل]

مهیار

خیلی عاشقانه و در عین حال مختصر و مفید.[گل]

سفیدپررنگ

ها ها