دوباره

دو باره = دوتا بار که یه ه دارن آخرشون

/ 1 نظر / 3 بازدید
سايه

نه شايدم منظورش اينكه........دوب دوب دوب دوب ........آره...........آهنگ جديد پاپ هست كه به زودي روي سايت مياد[خنده][خنده][چشمک][کلافه][دروغگو]البته هرجور راحتي[نیشخند]