ماشاز

خسته که می شوی 

دلت هوس تایلند می کند ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
بى تا

خسته كه ميشوى دلت غلط ميكند...[عصبانی]

سايه

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش .. از عشق .. کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می‌‌خوریــد