کفشدوزک

حتی کفشدوزک از فرط بیکاری گرسنه است

پس من چگونه به زیر کفشهای پاره ی تو  راه بروم و سنگریزه ها را کنار بزنم .

/ 3 نظر / 2 بازدید
. . .

زنده ای؟

فاطمه

اینجا چیزای عجیبی هست واسه خوندن...

9M4

مفهومش نفهمیدم