پدرت

بزن تو گوش پدرت 

وقتی که نمی تونه بهت بفهمونه که یه کاری رو نباید انجام بدی 

بعد از شرمندگی میفهمی که به همه حرفاش باید گوش کنی 

حتی اگه درست نباشه 

/ 2 نظر / 3 بازدید
alive

من میغهمم ! خیلی میفهمم !!!