خر

فکر می کردم خر حتما دم دارد ،

اما وقتی خودم را در مقابل دروغهای تو می گذارم

کوتاه ترین دم دنیا هم از آن من نیست .

/ 0 نظر / 3 بازدید