فرمون

وقتی صدای بوق میاد ، چاقو رو از وسط بزن رو فرمون دوچرخه

/ 5 نظر / 5 بازدید
. . .

تو اینجا چیکار می کنی؟

. . .

تو اینجا چیکار می کنی؟

. . .

تو اینجا چیکار می کنی؟

. . .

تو حرفی برای گفتن نداری حرفهات فقط مال یه ذهن آلت پریشه اما من دارم پس برو

9M4

جالب نبود